+420 381 406 700 [email protected]
Prohlášení o ochraně dat

Obecně
My, společnost Greiner Perfoam GmbH, Mainstraße 1, Enns, Rakousko provozujeme tyto webové stránky (internetovou prezentaci) jako informační platformu pro všeobecná témata a možnost pro navázání kontaktu v různých záležitostech jako jsou žádosti o zaměstnání a těšíme se na vaši návštěvu.
Průběžným zlepšováním chceme dosáhnout toho, aby naše služby byly pro vás jako uživatele ještě efektivnější a snadněji ovladatelné. Zároveň bychom si přáli, abyste se u nás jako uživatel cítili co nejbezpečněji a co nejlépe informovaní.
Proto se zavazujeme respektovat vaše soukromí, vaše osobní údaje a vaše právo na ochranu dat; s vašimi údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a údaje o vás skrytě nezjišťujeme, ani nevyhodnocujeme.
Toto prohlášení o ochraně dat bylo vypracováno a má platnost od května 2018. Úpravy tohoto prohlášení o ochraně dat budou oznámeny na tomto místě a budou platné od data jejich zveřejnění.

Naše opatření

• Dodržování těchto zásad o ochraně dat bude průběžně kontrolováno.
• Zajistíme potřebnou transparentnost při zpracování dat.
• Zajistíme prohlížení našich webových stránek na úrovni nejmodernějších technických poznatků.
• Vaše data budeme zjišťovat, zpracovávat a využívat výlučně pokud to bude zapotřebí z hlediska plnění zákonných povinností, v případě oprávněných zájmů, nebo pokud jste vyjádřili svůj souhlas s jejich využitím.
• Osobní údaje nepředáváme třetím osobám mimo koncern, ledaže by šlo o naši povinnost ze zákona nebo v případě, že jste nám k tomu předem udělili svůj souhlas.
• Zvláště způsob předávání osobních dat, která nám poskytujete a rovněž která zasíláme my vám při vyplňování kontaktních formulářů na našich webových stránkách, je bez výjimky dostatečně zakódován, aby se s osobními daty nemohly seznámit nepovolané osoby. Certifikát našeho kódovacího klíče si zobrazíte v zabezpečeném prohlížeči dvojím kliknutím na symbol zámku na stavovém řádku vašeho prohlížeče.
• Naše internetové stránky nevytvářejí žádné osobní profily uživatelů.

IP adresy- data k přihlášení na server

Při každém prohlížení našich internetových stránek bude na webovém serveru zaregistrována vaše IP adresa spolu s dalšími údaji. To je potřeba z technických důvodů, aby Vám mohla být sdělena odpověď serveru. Tuto IP adresu vám přidělí poskytovatel internetových služeb (provider), jakmile se připojíte na internet. Váš provider pak může po určitou dobu kontrolovat, jakou IP adresu jste v určité době užívali. Dotazem u providera lze tedy alespoň teoreticky odhalit vaši identitu.
Ke kontrole bezpečnosti systému, k odvrácení a vysledování útoků hackerů, pro administraci systému a optimalizaci ovládání internetových stránek jsou v protokolech zaznamenávána data k přihlášení na server (serverlogs) (údaje, jako datum a čas poptávky, jméno a URL vyhledávaného souboru, objem přenesených dat; hlášení, zda byla poptávka úspěšná; poznávací data užívaného prohlížeče a provozního systému a v případě přístupu přes odkaz na internetových stránkách i stránka, ze které se přístup uskutečnil). Náhled do záznamů přihlašovacích dat na server je možný pouze z určitých důvodů v případě podezření. Tyto údaje mohou být poskytnuty pouze v případě hackerských útoků orgánům činným v trestním řízení. Třetím osobám nelze poskytovat žádné jiné údaje. Data nejsou v paměti ukládána trvale, ale po uplynutí lhůty 6 měsíců jsou vymazána.

Cookie

Informace ohledně cookií
Cookie využíváme k tomu, abychom optimalizovali ovladatelnost stránek pro uživatele, aby si uvědomil, jak lze užívat naše internetové stránky.
Co jsou to cookie?
Cookie jsou textové soubory malého rozsahu, zasílané do vašeho internetového prohlížeče, ukládané lokálně ve vašem počítači. Tyto soubory jednak řídí zobrazení a obsluhu stránky, jednak se používají proto, abychom získali užitečné informace o využívání našich stránek. Naše cookies jsou ukládány pouze jako dočasné soubory, které se při uzavření prohlížeče vymažou.
Jak spravovat cookie?
V moderních internetových prohlížečích existuje možnost, např. v bodě menu „Bezpečnost/Prohlášení o ochraně dat“ (pojmenování závisí na výrobci) určit způsob využívání cookií ve vašem prohlížeči. Můžete si například nastavit varování v případě, že vašemu prohlížeči byly nabídnuty cookie k uložení do paměti. Rovněž je možné omezit přijímání a ukládání cookií, nebo je zcela zakázat. Mnoho prohlížečů má navíc rozšíření
(Add-ons), jejichž prostřednictvím můžete jednotlivé cookie cíleně odmítnout. V důsledku toho však můžete při otevření určitých internetových stránek dostávat chybová hlášení.
Jak zabránit ukládání cookií?
Ukládání cookií do paměti můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v případě, že omezíte jejich ukládání, eventuálně nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce příslušné internetové stránky
Nastavením svého prohlížeče můžete zabránit ukládání cookií nebo shromažďování dat vytvořených cookiemi o vašem využívání daných internetových stránek (vč. vaší IP adresy) a jejich předávání a zpracování společností Google, a to tím způsobem, že si pomocí tohoto odkazu (link) do prohlížeče stáhnete a nainstalujete zásuvné moduly (pluginy), které tam máte k dispozici.
Bližší informace o podmínkách užívání a ochraně dat naleznete zde resp. zde.

Upozornění ohledně získávání dat pro statistické analýzy

Upozornění o ochraně dat ke Google Analytics
Podmínky pro užívání Google Analytics

Tyto internetové stránky využívá Google Analytics, služba pro analýzu internetových dat společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookie“, textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a které umožňují analyzovat vaše využívání internetové stránky (viz. cookie).
Informace o vašem využívání dané internetové stránky, vytvořené cookiemi (vč. vaší IP adresy) jsou zpravidla předávány a ukládány do paměti některého ze serverů společnosti Google v USA.
Na základě programů na anonymizaci IP adres, které jsme na naší internetové stránce aktivovali, bude vaše IP adresa před předáním společnosti Google nejprve zkrácena (tzv. skrytí IP adresy/ IP-Masking, funkce „anonymizeIp “). Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA předává plná IP adresa a teprve tam je zkrácena.
Google využívá tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání internetových stránek, aby mohl sestavovat hlášení o aktivitě na webových stránkách jak pro nás, tak pro provozovatele internetu, abychom mohli nabídnout další služby, spojené s užíváním webových stránek a internetu. Popřípadě, může Google předávat tyto informace třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem, nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají data na objednávku společnosti Google.

Kontaktní formulář (sponzorování, obecné kontakty, …)

Pokud s námi navážete kontakt prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, budou vámi sdělené údaje uloženy do paměti v minimálním rozsahu, potřebném pro zpracování vaší poptávky, a rovněž aby bylo možné zodpovědět eventuální související dotazy. Tyto údaje budou popřípadě předány společnostem, které jsou součástí koncernu Greiner Holding AG.

Dodavatelé - Zpracovatelé zakázky - Spolupracující partneři

Na realizaci našich servisních služeb jako např. na vylepšeních, údržbě a péči o naše internetové stránky se zčásti podílejí naši partneři, kteří s námi spolupracují. Spolupracujeme pouze se smluvními partnery, kteří mohou poskytnout záruku, že vaše data u nich budou v bezpečí.

Použití skriptových knihoven

Pokud používáme informace třetích stran, najdete u nich odkaz na jejich Prohlášení o ochraně dat, obsahující další odkazy ohledně zpracování dat a zčásti zde již zmíněnou možnost odmítnutí/zrušení souhlasu s předáváním dat (tzv. Opt-Out):
Font služby „Google Fonts“ poskytovatele třetí strany Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Právo na ochranu dat: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.“

Kontakt (Právo na informace a opravu uložených osobních dat)

Dále bychom vás chtěli informovat o tom, že máte kdykoli právo
• vyžádat si informace, jaké údaje o vás u nás zpracováváme (detaily viz čl. 15 GDPR);
• nechat opravit nebo vymazat své údaje (detaily viz čl. 16 GDPR);
• omezit zpracování svých dat (detaily viz čl. 18 GDPR);
• odmítnout zpracování svých dat (detaily viz čl. 21 GDPR);
• uplatnit právo na přenositelnost dat (detaily viz čl. 20 GDPR).
Pokud by vzniklo i pouhé podezření z porušení vašich práv ohledně ochrany dat, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111. fax: 234 665 444. e-mail: [email protected]).
Zrušení vašeho souhlasu
Váš souhlas se zpracováním a využitím vašich osobních dat máte právo kdykoli zrušit na dále uvedených kontaktních adresách, aniž by tím byla dotčena pravoplatnost zpracování dat na základě vašeho souhlasu v době, než jste svůj souhlas zrušili.

Mapy Google

Tato webová stránka používá API služby Google Maps pro vizuální zobrazení geografických informací. Při používání služby Google Maps Google shromažďuje, zpracovává a používá data návštěvníků o využití mapových funkcí. Bližší informace o zpracování údajů společností Google naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Zde můžete také změnit nastavení osobních údajů v centru ochrany osobních údajů.
Podrobné pokyny pro správu vlastních údajů týkajících se produktů Google naleznete zde.

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky, dodavatele, smluvní partnery (a jejich zaměstnance)
Kontakt

Využijte prosím na naše dále uvedené adresy, pokud

 • máte dotazy ohledně zpracování, předávání, využívání dat nebo ohledně jejich ochrany a bezpečnosti.
 • chcete zrušit svůj souhlas se zpracováním dat,
 • chcete uplatnit svá práva a nároky v souvislosti s ochranou dat (např. vyžádání informací),
 • máte nějaké podněty nebo eventuální stížnosti související s ochranou dat
 • Greiner Perfoam GmbH
  Mainstraße 1
  4470 Enns, Österreich
  [email protected]
  Popřípadě můžete také využít některý z následujících kontaktů:
  Telefon: +43 7723 9010-0